Access

722 Shinkazamacho, Shimogyo-dori Shinmachi, Shimogyo-ku, Kyoto, Kyoto, 600-8471, Japan